babofn 发表于 2020-9-12 23:37

AIR-AP18100W-H-K9有什么可用固件吗

方案:IPQ8064+QCA9982+QCA9982+QCA8337N
DRAM:512 MiB
NAND (ONFI): Detected SPANSION S34MS02G2
SF: Detected Macronix MX25U3235F


240038901 发表于 2020-9-12 23:47

OpenWrtOpenWrt自己去适配

xinyu1727 发表于 2020-9-13 11:06

啥路由,配置那么好

narie6 发表于 2022-1-7 15:36

思科用VWLC配置好瘦ap后可以脱离网管使用的
页: [1]
查看完整版本: AIR-AP18100W-H-K9有什么可用固件吗