topowenwhh 发表于 2021-2-20 09:28

准备学习学习这个课题。

qiwang7 发表于 2021-2-20 11:18

正在为固件太多而困扰

xtc357586073 发表于 2021-2-20 15:37

支持下一直在找

hycxg 发表于 2021-2-20 17:36

好东西 下载试试

DemonsSpartacus 发表于 2021-2-20 18:01

我来参观学习学习

1804459644 发表于 2021-2-21 03:43

666666666666666666666666

306461824 发表于 2021-2-21 06:58

R2s的lan口和wan口如何对换。

你能做到吗 发表于 2021-2-21 22:03

谢谢分享,klever1988 大神的固件,但是太久不更新了

jsf 发表于 2021-2-21 22:17

感谢啊啊啊

嘿嘿吃糖么 发表于 2021-2-22 11:41

参与/回复主题关闭
RE: 【 R2S】好用稳定的R2S固

gingwifi 发表于 2021-2-22 14:23

谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享

xenstar 发表于 2021-2-22 14:27

该固件有新更新。 我可以下载zip文件并用R2S Flasher对其进行刷新吗? 或者有什么方法可以下载而不会丢失所有设置。

xtqiuyu 发表于 2021-2-22 14:30

感谢楼主分享

niggurath 发表于 2021-2-22 14:50

谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享

yujunhu 发表于 2021-2-22 16:23

谢谢分享。。。。。。
页: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [12] 13 14 15 16 17 18 19 20 21
查看完整版本: 【2022.08.15更新】R2S R4S R2C dn1 dn2 x86 好用稳定的R2S固件,选择困难的可用