fereida 发表于 2021-2-25 19:43

wrt3200acm 刷openwrt 2.4G WIFI 无互联网连接

大家好!如题,刷了openwrt , 5G是正常的,2.4G出现无互联网连接,不知道怎么回事。求教。

绝缘体的风铃 发表于 2021-2-25 20:02

看看无线绑定lan了吗?

fereida 发表于 2021-2-25 20:22

绝缘体的风铃 发表于 2021-2-25 20:02
看看无线绑定lan了吗?

请问在哪里看

fereida 发表于 2021-2-25 21:45

果然是没有绑定lan,多谢@绝缘体的风铃
页: [1]
查看完整版本: wrt3200acm 刷openwrt 2.4G WIFI 无互联网连接