wang-xc 发表于 2022-5-21 20:48

求助这台设备是什么

淘宝上看到的,不知道是什么型号和能否刷

wang-xc 发表于 2022-5-21 20:49

芯片是博通的

moqingzhu 发表于 2022-5-21 20:55

老五那里?

阿峰` 发表于 2022-5-21 21:04

= =淘宝刷到过。

wang-xc 发表于 2022-5-22 06:39

moqingzhu 发表于 2022-5-21 20:55
老五那里?

对的,没看见到底是啥,好像是驭盾

tieanxin1 发表于 2022-5-22 22:20

先谢楼主分享的资源

wang-xc 发表于 2022-5-23 20:20

tieanxin1 发表于 2022-5-22 22:20
先谢楼主分享的资源

这是啥啊

wang-xc 发表于 2022-5-23 21:39

算了看看美女
页: [1]
查看完整版本: 求助这台设备是什么