ink 发表于 2011-3-6 23:01

linksys E2000无线路由器

硬件配置如下:
CPU为broadcom的4717@354mhz32m ddr内存 有线部分为千兆,无线部分为2.4G和5G,但只能切换使用,不能同时打开。

apttom 发表于 2011-4-24 15:20

链接呢???

ink 发表于 2011-4-24 17:26

http://trade.taobao.com/trade/detail/trade_snap.htm?tradeID=73341874579594&isArchive=false

坊坊一 发表于 2011-10-13 18:40

谢分享!!!支持下。http://pic.yupoo.com/holykaka/BdzuqhtL/medish.jpg
cheap nike air max 2011nike air max 95nike air max ltd

289231289 发表于 2011-10-28 16:03

怎么没有内部照呢?
页: [1]
查看完整版本: linksys E2000无线路由器