youyun233 发表于 2022-6-5 17:19

求个ax3000 v2官改能用的出国包

如题 固件是华硕ax3000v2官改

yhw2518 发表于 2022-12-30 17:34

johnandyoke 发表于 2022-6-6 00:17
留下Q 发你

大佬   我也求一个   感谢大佬!154583284@qq.com

niuyi 发表于 2023-2-7 13:13

johnandyoke 发表于 2022-6-6 00:17
留下Q 发你

老铁,也发我一份tuf-ax3000v2官改外网,xiangyue0769@qq.com

szlizhao 发表于 2022-9-16 19:18

johnandyoke 发表于 2022-6-6 00:17
留下Q 发你

求AX3000_V2官改可用出国,谢谢Q:58027178

johnandyoke 发表于 2022-6-6 00:17

留下Q 发你

maxuxiaoxia 发表于 2022-8-29 02:06

johnandyoke 发表于 2022-6-6 00:17
留下Q 发你

感谢!    314841442@qq.com

ben0403 发表于 2022-9-2 17:06

johnandyoke 发表于 2022-6-6 00:17
留下Q 发你

我也想要 感谢 254913542@qq.com

一起拍鞋网 发表于 2022-9-6 16:07

我也想要 感谢 1778861@qq.com

xishijt 发表于 2022-11-3 14:46

johnandyoke 发表于 2022-6-6 00:17
留下Q 发你

727749838@qq.com谢谢大佬:loveliness:

l003 发表于 2022-11-5 17:48

大佬有V1版本的么?
有的话请发242091006@163.com

niuyi 发表于 2022-12-30 14:37

本帖最后由 niuyi 于 2022-12-30 14:39 编辑

大佬,也发我一份,

niuyi 发表于 2022-12-30 14:39

johnandyoke 发表于 2022-6-6 00:17
留下Q 发你

大佬,也发我一份,xiangyue0769@qq.com

yhw2518 发表于 2022-12-30 17:32

大佬我也要感谢大佬!154583284@qq.com

徐司令 发表于 2023-1-22 16:17

我的是TUF AX3000 V2
请给我分享一个xuxin641@163.com

xuedong123 发表于 2023-2-2 23:50

大佬给个82372605@qq.com

xuedong123 发表于 2023-2-3 00:06

johnandyoke 发表于 2022-6-6 00:17 static/image/common/back.gif
留下Q 发你

大佬给个82372605@qq.com
页: [1] 2
查看完整版本: 求个ax3000 v2官改能用的出国包