nisshui 发表于 2022-9-19 19:49

请问R3G放弱电箱拨号,超频和默认差距大吗?

R3G放弱点箱主要功能是拨号,和宽带传输,无线不用。

默认频率和超频1100差距大吗?刷的是OP固件

loveyjc236 发表于 2022-9-19 20:00

关了无线也许负载会少点,理论上默频够用

周卫国 发表于 2022-9-19 20:10

差距不大的

LFY539 发表于 2022-9-19 20:18

单纯拨号,只用硬件加速,没区别

周卫国 发表于 2022-9-19 21:35

周卫国 发表于 2022-9-19 20:10
差距不大的

没事,别过热死机就好

someshy 发表于 2022-12-7 01:34

有硬件加速,默认频率更好,温度还能低点。
页: [1]
查看完整版本: 请问R3G放弱电箱拨号,超频和默认差距大吗?