hnetv 发表于 2022-10-28 12:44

【23.5.10日更新】安卓电视TV\盒子直播点播软件(星火,秒看,电视家...

本帖最后由 hnetv 于 2023-5-10 18:30 编辑


本帖持续更新,一贴在手,应有尽有,建议收藏!
2023年5月10日更新秒看电视,电视家VIP版,新增多款软件!
https://wwot.lanzouw.com/b0225ki5i

**** Hidden Message *****逸峰 发表于 2023-1-27 01:13

#EXTM3U
#EXTINF:-1 tvg-name="CCTV16-4K-25PHLG源" tvg-logo="http://epg.51zmt.top:8000/tb1/CCTV/CCTV16.png" group-title="4K频道",CCTV16-4K-25PHLG源
http://live.cooltv.top/tv/aishang.php?id=cctv164k
#EXTINF:-1 tvg-logo="https://img.sj33.cn/uploads/202106/7-2106211G121315.jpg" group-title="世界杯回放",抖音世界杯随机回放
http://mmmitv.top/test/douyin-x.php?id=rand
#EXTINF:-1 tvg-name="咪咕体育-4K-HLG源" tvg-logo="https://epg.112114.xyz/logo/咪咕体育.png" group-title="4K频道",咪咕体育-4K-HLG源
http://117.136.156.35:80/000000001000/3000000010000005180/index.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-name="咪咕体育-4K-SDR源" tvg-logo="https://cdn.jsdelivr.net/gh/youshandefeiyang/IPTV/logo/mg4k.png" group-title="4K频道",咪咕体育-4K-SDR源
http://120.234.220.107:9000/udp/239.20.0.66:3136
#EXTINF:-1 tvg-name="CCTV4K-25P-HLG源" tvg-logo="http://epg.51zmt.top:8000/tb1/CCTV/CCTV4k.png" group-title="4K频道",CCTV4K-25P-HLG源
http://159.75.85.63:8280/cctv4k.php
#EXTINF:-1 tvg-name="CCTV16-4K-50P-IPV6-HLG源" tvg-logo="http://epg.51zmt.top:8000/tb1/CCTV/CCTV16.png" group-title="4K频道",CCTV16-4K-50P-IPV6-HLG源
http:///ott.mobaibox.com/PLTV/3/224/3221228127/index.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-name="BTV纪实科教-8KSDR源" tvg-logo="http://epg.51zmt.top:8000/tb1/ws/beijingjishi.png" group-title="8K频道",BTV纪实科教-8KSDR源
http://111.62.156.15/downlive.brtvcloud.com/8krongmei1502/1502rongmeike8k.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-name="4KUHD-4K-IPV6-HLG源" tvg-logo="https://epg.112114.xyz/logo/4KU.png" group-title="4K频道",4KUHD-4K-IPV6-HLG源
http://:6610/PLTV/88888888/224/3221225786/2/index.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-logo="https://i.niupic.com/images/2022/11/25/ab2v.png" group-title="此源恩山无线论坛专属www.right.com.cn",此源恩山无线论坛专属
https://cdn.jsdelivr.net/gh/youshandefeiyang/IPTV/telegram/introduce.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-logo="https://i.niupic.com/images/2022/11/25/ab2v.png" tvg-name="爱上4K" group-title="4K频道",爱上4K
http://111.20.40.170/PLTV/88888893/224/3221226352/index.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-name="欢笑剧场4K" tvg-logo="https://cdn.jsdelivr.net/gh/youshandefeiyang/IPTV/logo/141483E8-4B59-4E76-921C-A5FD64636892.jpeg" group-title="4K频道",欢笑剧场4K
http://111.11.123.37:6610/000000001000/5000000007000010001/index.m3u8?channel-id=bestzb&Contentid=5000000007000010001&livemode=1&stbId=3
#EXTINF:-1 tvg-name="苏州4K" tvg-logo="http://jp.muyiyun.top:516/Picon/suzhou4k.png" group-title="4K频道",苏州4K
http://liveshowbak2.kan0512.com/ksz-norecord/csztv4k_4k.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-name="纯享4K" tvg-logo="http://jp.muyiyun.top:516/Picon/cx4k.png" group-title="4K频道",纯享4K
http://39.134.115.163:8080/PLTV/88888910/224/3221225786/index.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-name="纯享4K" tvg-logo="http://jp.muyiyun.top:516/Picon/cx4k.png" group-title="4K频道",纯享4K
http://39.135.138.58:18890/ysten-businessmobile/live/HD-20M-2160P-chunxiang4k/1.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-name="纯享4K" tvg-logo="https://cdn.jsdelivr.net/gh/youshandefeiyang/IPTV/logo/cx4k.png" group-title="4K频道",纯享4K
http://111.11.123.37:6610/000000001000/1000000004000011651/index.m3u8?channel-id=ystenlive&Contentid=1000000004000011651&livemode=1&stbId=3
#EXTINF:-1 tvg-name="欢笑剧场4K-IPV6" tvg-ID="1977" tvg-logo="http://jp.muyiyun.top:516/Picon/hxjc4k.png" group-title="4K频道",欢笑剧场4K-IPV6
http://:6060/yinhe/2/ch00000090990000002156/index.m3u8?virtualDomain=yinhe.live_hls.zte.com
#EXTINF:-1 tvg-name="纯享4K-IPV6" tvg-logo="http://jp.muyiyun.top:516/Picon/cx4k.png" group-title="4K频道",纯享4K-IPV6
http://:6610/PLTV/88888888/224/3221226825/1.m3u8?servicetype=1
#EXTINF:-1 tvg-name="芒果4K-IPV6" tvg-logo="http://jp.muyiyun.top:516/Picon/mg4k.png" group-title="4K频道",芒果4K-IPV6
http://:6610/PLTV/88888888/224/3221226887/1.m3u8?servicetype=1
#EXTINF:-1 tvg-name="爱上4K-IPV6" tvg-logo="http://jp.muyiyun.top:516/Picon/aishang4k.png" group-title="4K频道",爱上4K-IPV6
http://:6060/yinhe/2/ch00000090990000001709/index.m3u8?virtualDomain=yinhe.live_hls.zte.com
#EXTINF:-1 tvg-name="CCTV4K-IPV6"tvg-logo="http://jp.muyiyun.top:516/Picon/cctv4k.png" group-title="4K频道",CCTV4K-IPV6
http://:6610/PLTV/88888888/224/3221226998/index.m3u8?servicetype=1&IASHttpSessionId=RR423820220409134714119178&type=IPv6
#EXTINF:-1 tvg-name="CCTV16 4K"tvg-logo="http://jp.muyiyun.top:516/Picon/cctv16.png" group-title="4K频道",CCTV16 4K-IPV6
http://:6610/PLTV/88888888/224/3221227162/1.m3u8?servicetype=1
#EXTINF:-1 tvg-logo="https://i.niupic.com/images/2022/11/25/ab2v.png" group-title="此源恩山无线论坛专属www.right.com.cn",此源恩山无线论坛专属
https://cdn.jsdelivr.net/gh/youshandefeiyang/IPTV/telegram/introduce.m3u8
#EXTINF:1 tvg-name="CCTV1 1080P-IPV6"tvg-logo="http://jp.muyiyun.top:516/Picon/cctv1.png" group-title="IPV6高清",CCTV1 1080P-IPV6
http://:6060/yinhe/2/ch00000090990000001331/index.m3u8?virtualDomain=yinhe.live_hls.zte.com
#EXTINF:-1 tvg-name="CCTV2 1080P-IPV6"tvg-logo="http://jp.muyiyun.top:516/Picon/cctv2.png" group-title="IPV6高清",CCTV2 1080P-IPV6
http://:6060/yinhe/2/ch00000090990000001332/index.m3u8?virtualDomain=yinhe.live_hls.zte.com
#EXTINF:-1 tvg-name="CCTV3 1080P-IPV6" tvg-logo="http://jp.muyiyun.top:516/Picon/cctv3.png" group-title="IPV6高清",CCTV3 1080P-IPV6
http://:6610/PLTV/88888888/224/3221225634/2/index.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-name="CCTV4 1080P-IPV6"tvg-logo="http://jp.muyiyun.top:516/Picon/cctv4.png" group-title="IPV6高清",CCTV4 1080P-IPV6
http://:6060/yinhe/2/ch00000090990000001333/index.m3u8?virtualDomain=yinhe.live_hls.zte.com
#EXTINF:-1 tvg-name="CCTV4 1080P-IPV6"tvg-logo="http://jp.muyiyun.top:516/Picon/cctv4.png" group-title="IPV6高清",CCTV4备用 1080P-IPV6
http://:6610/PLTV/88888888/224/3221225621/2/index.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-name="CCTV5 1080P-IPV6"tvg-logo="http://jp.muyiyun.top:516/Picon/cctv5.png" group-title="IPV6高清",CCTV5 1080P-IPV6
http://:6610/PLTV/88888888/224/3221225633/2/index.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-name="CCTV5+ 1080P-IPV6"tvg-logo="http://jp.muyiyun.top:516/Picon/cctv5.png" group-title="IPV6高清",CCTV5+ 1080P-IPV6
http://:6610/PLTV/88888888/224/3221225649/2/index.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-name="CCTV6 1080P-IPV6"tvg-logo="http://jp.muyiyun.top:516/Picon/cctv6.png" group-title="IPV6高清",CCTV6 1080P-IPV6
http://:6610/PLTV/88888888/224/3221225650/2/index.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-name="CCTV7 1080P-IPV6"tvg-logo="http://jp.muyiyun.top:516/Picon/cctv7.png" group-title="IPV6高清",CCTV7 1080P-IPV6
http://:6610/PLTV/88888888/224/3221225499/2/index.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-name="CCTV8 1080P-IPV6"tvg-logo="http://jp.muyiyun.top:516/Picon/cctv8.png" group-title="IPV6高清",CCTV8 1080P-IPV6
http://:6610/PLTV/88888888/224/3221225631/2/index.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-name="CCTV9 1080P-IPV6"tvg-logo="http://jp.muyiyun.top:516/Picon/cctv9.png" group-title="IPV6高清",CCTV9 1080P-IPV6
http://:6610/PLTV/88888888/224/3221225626/2/index.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-name="CCTV10 1080P-IPV6"tvg-logo="http://jp.muyiyun.top:516/Picon/cctv10.png" group-title="IPV6高清",CCTV10 1080P-IPV6
http://:6610/PLTV/88888888/224/3221225627/2/index.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-name="CCTV11 1080P-IPV6" tvg-logo="http://jp.muyiyun.top:516/Picon/cctv11.png" group-title="IPV6高清",CCTV11 1080P-IPV6
http://:6610/PLTV/88888888/224/3221225628/2/index.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-name="CCTV12 1080P-IPV6"tvg-logo="http://jp.muyiyun.top:516/Picon/cctv12.png" group-title="IPV6高清",CCTV12 1080P-IPV6
http://:6610/PLTV/88888888/224/3221225495/2/index.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-name="CCTV13 1080P-IPV6"tvg-logo="http://jp.muyiyun.top:516/Picon/cctv13.png" group-title="IPV6高清",CCTV13 1080P-IPV6
http://:6610/PLTV/88888888/224/3221225638/2/index.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-name="CCTV14 1080P-IPV6" tvg-logo="http://jp.muyiyun.top:516/Picon/cctv14.png" group-title="IPV6高清",CCTV14 1080P-IPV6
http://:6610/PLTV/88888888/224/3221225494/2/index.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-name="CCTV15 1080P-IPV6"tvg-logo="http://jp.muyiyun.top:516/Picon/cctv15.png" group-title="IPV6高清",CCTV15 1080P-IPV6
http://:6610/PLTV/88888888/224/3221225641/2/index.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-name="CCTV16 4K-IPV6" tvg-logo="http://jp.muyiyun.top:516/Picon/cctv16.png" group-title="IPV6高清",CCTV16 4K-IPV6
http://:6610/PLTV/88888888/224/3221227162/1.m3u8?servicetype=1
#EXTINF:-1 tvg-name="CCTV17 1080P-IPV6"tvg-logo="http://jp.muyiyun.top:516/Picon/cctv17.png" group-title="IPV6高清",CCTV17 1080P-IPV6
http://:6610/PLTV/88888888/224/3221225909/2/index.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-name="CCTV5+ 1080P-IPV6"tvg-logo="http://jp.muyiyun.top:516/Picon/cctv5+.png" group-title="IPV6高清",CCTV5+ 1080P-IPV6
http://:6060/yinhe/2/ch00000090990000001334/index.m3u8?virtualDomain=yinhe.live_hls.zte.com
#EXTINF:-1 tvg-name="CCTV4K 1080P-IPV6"tvg-logo="http://jp.muyiyun.top:516/Picon/cctv4k.png" group-title="4K频道",CCTV4K-IPV6
http://:6610/PLTV/88888888/224/3221226998/index.m3u8?servicetype=1&IASHttpSessionId=RR423820220409134714119178&type=IPv6
#EXTINF:-1 tvg-logo="https://i.niupic.com/images/2022/11/25/ab2v.png" group-title="此源恩山无线论坛专属www.right.com.cn",此源恩山无线论坛专属
https://cdn.jsdelivr.net/gh/youshandefeiyang/IPTV/telegram/introduce.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="4K频道",CLARITY4K
https://d3thiix3tzne5u.cloudfront.net/playlist.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="4K频道",Clarity 4K备用
https://d3thiix3tzne5u.cloudfront.net/v1/master/3722c60a815c199d9c0ef36c5b73da68a62b09d1/ClarityTV4K2-prod/playlist.m3u8?ads.device_did=%7BPSID%7D&ads.device_dnt=%7BTARGETOPT%7D&ads.us_privacy=1YNY&ads.app_domain=%7BAPP_DOMAIN%7D&ads.app_name=%7BAPP_NAME%7D
#EXTINF:-1 group-title="4K频道" ,Fireplace 4K
https://d83tn4bh2lria.cloudfront.net/v1/master/3722c60a815c199d9c0ef36c5b73da68a62b09d1/cc-af0ty8yffo1e1-prod/amgfireplace4k/playlist.m3u8?ads.device_did=%7BPSID%7D&ads.device_dnt=%7BTARGETOPT%7D&ads.us_privacy=1YNY&ads.app_domain=%7BAPP_DOMAIN%7D&ads.app_name=%7BAPP_NAME%7D
#EXTINF:-1 group-title="4K频道" ,LOUPE 4K
http://d2dw21aq0j0l5c.cloudfront.net/playlist_3840x2160.m3u8
#EXTINF:-1tvg-logo="https://i.imgur.com/m3jRPof.png" group-title="4K频道",Love Nature 4K
https://d18dyiwu97wm6q.cloudfront.net/v1/master/3722c60a815c199d9c0ef36c5b73da68a62b09d1/LoveNature4K2-prod/playlist.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-logo="https://i.imgur.com/m3jRPof.png" group-title="4K频道" ,Love Nature 4K备用
https://d18dyiwu97wm6q.cloudfront.net/v1/master/3722c60a815c199d9c0ef36c5b73da68a62b09d1/LoveNature4K2-prod/playlist.m3u8?ads.device_did=%7BPSID%7D&ads.device_dnt=%7BTARGETOPT%7D&ads.us_privacy=1YNY&ads.app_domain=%7BAPP_DOMAIN%7D&ads.app_name=%7BAPP_NAME%7D
#EXTINF:-1tvg-logo="https://www.samsung.com/us/smg/content/dam/s7/home/televisions-and-home-theater/tvs/tvplus/03232021/Loupe4K_190x190.png?raw=true"group-title="4K频道",Loupe 4K (2160p)
http://d2dw21aq0j0l5c.cloudfront.net/playlist.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-logo="https://cdn.jsdelivr.net/gh/youshandefeiyang/IPTV/logo/A242991D-4F59-4672-B511-35DB36738987.jpeg" group-title="4K频道",Quadro 4K
http://91.207.180.142/Quadro4K/index.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-logo="https://cdn.jsdelivr.net/gh/youshandefeiyang/IPTV/logo/5580CF3C-56BE-4D72-B0D3-F37E958D04A5.png" group-title="4K频道",Museum 4k
http://cdnx1.plusx.tv:8880/Museum/mono.m3u8?token=cb776083b1e1b6f9bb2222
#EXTINF:-1 tvg-logo="https://cdn.jsdelivr.net/gh/youshandefeiyang/IPTV/logo/D96BA100-97AC-43BA-BA62-64F577B51BEF.png" group-title="4K频道",Home 4k
http://cdnx1.plusx.tv:8880/316/mono.m3u8?token=cb776083b1e1b6f9bb2222
#EXTINF:-1 tvg-logo="https://cdn.jsdelivr.net/gh/youshandefeiyang/IPTV/logo/E73EC167-1255-433F-99D2-E8C78EF5B199.png" group-title="4K频道",Heritage 4k
http://cdnx1.plusx.tv:8880/Heritage/mono.m3u8?token=cb776083b1e1b6f9bb2222
#EXTINF:-1 tvg-logo="https://cdn.jsdelivr.net/gh/youshandefeiyang/IPTV/logo/8536BA37-2A68-438E-97C8-D7FD2CED5B14.jpeg" group-title="4K频道",V Sports UHD
http://clientsportals.tv:2095/play/live.php?mac=00:1A:79:bf:85:ce&stream=35891&extension=ts&play_token=Z1hXUmbsiM
#EXTINF:-1 tvg-logo="https://cdn.jsdelivr.net/gh/youshandefeiyang/IPTV/logo/7AC86388-6842-40B1-A22B-E835B4800BC9.jpeg" group-title="4K频道",Now Sports UHD HK
http://sheriffwoody.in:80/live/Jeff1/Jeff1/1042156.ts
#EXTINF:-1 tvg-logo="https://cdn.jsdelivr.net/gh/youshandefeiyang/IPTV/logo/7AC86388-6842-40B1-A22B-E835B4800BC9.jpeg" group-title="4K频道",Now Sports UHD HK备
http://cdnx1.plusx.tv:8880/nowsport/mono.m3u8?token=cb776083b1e1b6f9bb2222
#EXTINF:-1 tvg-logo="https://cdn.jsdelivr.net/gh/youshandefeiyang/IPTV/logo/482E2AAC-C5ED-4F1A-A212-D68171CDEE14.jpeg" group-title="4K频道",Sky Sport UHD
http://cdn.spmr.tv:8080/4Yn0VS/video.m3u8?token=HRUNWEM0Q2
#EXTINF:-1 tvg-logo="https://cdn.jsdelivr.net/gh/youshandefeiyang/IPTV/logo/7B3FC511-989B-40A3-8F05-0AE950AD71DD.png" group-title="4K频道",TF1 4K
http://193.107.202.221:81/live/Kirk123/Kirk123/1552953.ts
#EXTINF:-1 tvg-logo="https://cdn.jsdelivr.net/gh/youshandefeiyang/IPTV/logo/CCDBAF02-697F-484F-B94B-942172A47F58.jpeg" group-title="4K频道",BT Sport Ultimate 4K
http://sheriffwoody.in:80/live/Jeff1/Jeff1/1042157.ts
#EXTINF:-1 tvg-logo="https://cdn.jsdelivr.net/gh/youshandefeiyang/IPTV/logo/DBA793B1-61D9-48FD-B2DA-F0B8EA9CC24C.jpeg" group-title="4K频道",DAZN F1 UHD 4K
http://tribaliptv.com:8080/Gustavo/123456/4930
#EXTINF:-1 tvg-logo="https://cdn.jsdelivr.net/gh/youshandefeiyang/IPTV/logo/54E1DBAE-95C7-4DBD-A513-422DBC8E4A4E.jpeg" group-title="4K频道",MOVISTAR LIGA DE CAMPEONES UHD 4K
http://tribaliptv.com:8080/Gustavo/123456/12401
#EXTINF:-1 tvg-logo="https://cdn.jsdelivr.net/gh/youshandefeiyang/IPTV/logo/C8A5D94F-4F16-404B-A7CD-7D72B7A60C78.jpeg" group-title="4K频道",ODISEA UHD 4K
http://tribaliptv.com:8080/Gustavo/123456/5195
#EXTINF:-1 tvg-logo="https://cdn.jsdelivr.net/gh/youshandefeiyang/IPTV/logo/eleven.png" group-title="4K频道",Eleven Sports 1 4K
http://cdnx1.plusx.tv:8880/325es4k/mono.m3u8?token=cb776083b1e1b6f9bb2222
#EXTINF:-1 tvg-logo="https://cdn.jsdelivr.net/gh/youshandefeiyang/IPTV/logo/eleven.png" group-title="4K频道",Eleven Sports 1 4K备
http://cdn.spmr.tv:8080/x6xpbw/video.m3u8?token=HRUNWEM0Q2
#EXTINF:-1 tvg-logo="https://cdn.jsdelivr.net/gh/youshandefeiyang/IPTV/logo/3CE30C63-5731-400F-B187-3B0AE5BD4100.jpeg" group-title="4K频道",Матч 4k
http://cdn.spmr.tv:8080/w60cdr/video.m3u8?token=HRUNWEM0Q2
#EXTINF:-1 tvg-logo="https://cdn.jsdelivr.net/gh/youshandefeiyang/IPTV/logo/3EA3DD80-5B0C-42F7-97FE-6E81044B262C.jpeg" group-title="4K频道",TRT 4k
http://cdnx1.plusx.tv:8880/TRTInternational/mono.m3u8?token=cb776083b1e1b6f9bb2222
#EXTINF:-1 tvg-logo="https://cdn.jsdelivr.net/gh/youshandefeiyang/IPTV/logo/3EA3DD80-5B0C-42F7-97FE-6E81044B262C.jpeg" group-title="4K频道",TRT 4k-1
http://toolsworldiptv.org:8080/live/geriHiOeu4sekxxxxx211/geriHiOeu4/365.ts
#EXTINF:-1 tvg-logo="https://cdn.jsdelivr.net/gh/youshandefeiyang/IPTV/logo/3EA3DD80-5B0C-42F7-97FE-6E81044B262C.jpeg" group-title="4K频道",TRT 4k-2
http://cdn.spmr.tv:8080/k9o3lx/video.m3u8?token=HRUNWEM0Q2
#EXTINF:-1 tvg-logo="https://cdn.jsdelivr.net/gh/youshandefeiyang/IPTV/logo/Digi_4K_29.png" group-title="4K频道",DIGI
http://cdn.spmr.tv:8080/q3z9c9/video.m3u8?token=HRUNWEM0Q2
#EXTINF:-1 tvg-logo="https://cdn.jsdelivr.net/gh/youshandefeiyang/IPTV/logo/56A2DFC4-1E3F-4950-A5B8-A027EFA55A8F.png" group-title="4K频道",Rai 4k
http://saveukraine.only4.tv/8185/video.m3u8?token=y3DBG7q3sk
#EXTINF:-1 tvg-logo="https://cdn.jsdelivr.net/gh/youshandefeiyang/IPTV/logo/56A2DFC4-1E3F-4950-A5B8-A027EFA55A8F.png" group-title="4K频道",Rai 4k备
http://cdn.spmr.tv:8080/25cfpq/video.m3u8?token=HRUNWEM0Q2
#EXTINF:-1 tvg-logo="https://cdn.jsdelivr.net/gh/youshandefeiyang/IPTV/logo/F3B43183-0B32-4AD3-8AD6-A5CF7197B78A.png" group-title="4K频道",C4k360
http://cdnx1.plusx.tv:8880/C4K360/mono.m3u8?token=cb776083b1e1b6f9bb2222
#EXTINF:-1 tvg-logo="https://cdn.jsdelivr.net/gh/youshandefeiyang/IPTV/logo/334C2EE2-E85E-44CA-A0F1-7168162331CD.png" group-title="4K频道",TVP 4k
http://barebudget.h1ott.com:80/play/live.php?mac=00:1a:79:27:1f:ef&stream=1057230&extension=ts&play_token=FFHcEjJdsM
#EXTINF:-1 tvg-logo="https://cdn.jsdelivr.net/gh/youshandefeiyang/IPTV/logo/8162C678-8100-4A6C-8DE6-F7544FE95A93.jpeg" group-title="4K频道",VTC13 4K
http://vcdn1.vtc.gov.vn:1935/m_4k/smil:4k.smil/playlist.m3u8?$3840x2160
#EXTINF:-1 tvg-logo="https://cdn.jsdelivr.net/gh/youshandefeiyang/IPTV/logo/D4DF7DB2-18A8-4A2B-B8ED-BAF244CC33FC.png" group-title="4K频道",Insight UHD
http://cdnx1.plusx.tv:8880/InsightUHD11/mono.m3u8?token=24cce35b06aecc51433333
#EXTINF:-1 tvg-logo="https://cdn.jsdelivr.net/gh/youshandefeiyang/IPTV/logo/EC4AEC0A-D365-432E-85BC-84879C601B12.png" group-title="4K频道",TRAVELXP TV 4K
http://cdnx1.plusx.tv:8880/Travelxp/mono.m3u8?token=24cce35b06aecc51433333
#EXTINF:-1 tvg-logo="https://cdn.jsdelivr.net/gh/youshandefeiyang/IPTV/logo/00290534-F507-42B6-AB8E-8DEE7149079B.jpeg" group-title="4K频道",NASA 4k 60P
http://cdnx1.plusx.tv:8880/NASA/mono.m3u8?token=24cce35b06aecc51433333
#EXTINF:-1 tvg-logo="https://cdn.jsdelivr.net/gh/youshandefeiyang/IPTV/logo/B5A1993A-78DD-4BBD-BD13-73D5EC85DED9.jpeg" group-title="4K频道",MYZEN TV 4K
http://cdnx1.plusx.tv:8880/myZen/mono.m3u8?token=24cce35b06aecc51433333
#EXTINF:-1 tvg-logo="https://cdn.jsdelivr.net/gh/youshandefeiyang/IPTV/logo/438EE5CB-0885-429B-9995-4CDC5C98C158.png" group-title="4K频道",Fashion4K
https://fash2043.cloudycdn.services/slive/ftv_ftv_4k_hevc_73d_42080_default_466_hls.smil/playlist.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-logo="https://cdn.jsdelivr.net/gh/youshandefeiyang/IPTV/logo/C0890450-5801-4E07-ACEB-D392A350C800.jpeg" group-title="4K频道",Clarity4K
https://d3thiix3tzne5u.cloudfront.net/playlist2160p.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-logo="https://cdn.jsdelivr.net/gh/youshandefeiyang/IPTV/logo/24DFCA13-4C67-4FEE-A413-2288F1FA94F6.jpeg" group-title="4K频道",爱自然
https://d18dyiwu97wm6q.cloudfront.net/playlist2160p.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-name="MUZZIK ZZ4000 4K" tvg-logo="http://jp.muyiyun.top:516/Picon/muzzikzz4000.png" group-title="4K频道",MUZZIK ZZ4000 4K
http://muzzik-live.morescreens.com/mts-a6/playlist.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-name="loupe 4K" tvg-logo="http://jp.muyiyun.top:516/Picon/loupe.png" group-title="4K频道",loupe 4K
https://d2dw21aq0j0l5c.cloudfront.net/playlist_3840x2160.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="4K频道",Clarity4K
https://d3thiix3tzne5u.cloudfront.net/playlist2160p.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-logo="https://i.niupic.com/images/2022/11/25/ab2v.png" group-title="此源恩山无线论坛专属www.right.com.cn",此源恩山无线论坛专属
https://cdn.jsdelivr.net/gh/youshandefeiyang/IPTV/telegram/introduce.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-logo="https://i.niupic.com/images/2022/11/25/ab2v.png" group-title="4K频道",4K影视
http://111.20.40.170/PLTV/88888893/224/3221226352/index.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-name="斗鱼4K" tvg-logo="https://i.niupic.com/images/2022/11/25/ab2v.png" group-title="4K频道",斗鱼4K
http://epg.112114.xyz/douyu/9249162
#EXTINF:-1 tvg-logo="https://i.niupic.com/images/2022/11/25/ab2v.png" group-title="此源恩山无线论坛专属www.right.com.cn",此源恩山无线论坛专属
https://cdn.jsdelivr.net/gh/youshandefeiyang/IPTV/telegram/introduce.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-logo="https://i.niupic.com/images/2022/11/25/ab2v.png" group-title="体育频道",CCTV5-高清
http://39.134.24.161/dbiptv.sn.chinamobile.com/PLTV/88888890/224/3221226395/index.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-logo="https://i.niupic.com/images/2022/11/25/ab2v.png" group-title="体育频道",CCTV5-高清
http://39.134.115.163:8080/PLTV/88888910/224/3221225648/index.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-logo="https://i.niupic.com/images/2022/11/25/ab2v.png" group-title="体育频道",五星体育
http://219.151.31.38/liveplay-kk.rtxapp.com/live/program/live/ssty/4000000/mnf.m3u8
#EXTINF:-1 ,咪咕体育
http://39.134.115.163:8080/PLTV/88888910/224/3221226243/index.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-logo="https://i.niupic.com/images/2022/11/25/ab2v.png" tvg-name="广东体育" tvg-logo="http://epg.51zmt.top:8000/tb1/sheng/GDTV3.png" group-title="体育频道",广东体育
http://120.84.96.73:808/hls/22/index.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-logo="https://i.niupic.com/images/2022/11/25/ab2v.png" tvg-name="广东体育" tvg-logo="http://epg.51zmt.top:8000/tb1/sheng/GDTV3.png" group-title="体育频道",广东体育(备)
http://fyld.eatuo.com:9901/tsfile/live/1012_1.m3u8
#EXTINF:-1 ,NBA TV
http://platin4k.eu:80/eagleiptv/SsFAljPDDi/6693
#EXTINF:-1 tvg-name="4K测试源" tvg-logo="https://cdn.jsdelivr.net/gh/youshandefeiyang/IPTV/telegram/tg.jpg" group-title="4K频道",4K测试源
http://159.75.85.63:5680/d/ad/playad.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-logo="https://i.niupic.com/images/2022/11/25/ab2v.png" group-title="此源恩山无线论坛专属www.right.com.cn",此源恩山无线论坛专属
http://159.75.85.63:5680/d/ad/playad.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-name="咪咕4K-HLG源-备用2" tvg-logo="https://epg.112114.xyz/logo/咪咕体育.png" group-title="4K频道",咪咕体育-4K-HLG源-3
http://117.136.156.34:80/000000001000/3000000010000005180/index.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-name="咪咕4K-HLG源-备用3" tvg-logo="https://epg.112114.xyz/logo/咪咕体育.png" group-title="4K频道",咪咕体育-4K-HLG源-4
http://117.136.156.35:80/000000001000/3000000010000005180/index.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-name="咪咕4K-HLG源-备用4" tvg-logo="https://epg.112114.xyz/logo/咪咕体育.png" group-title="4K频道",咪咕体育-4K-HLG源-5
http://117.136.156.36:80/000000001000/3000000010000005180/index.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-name="咪咕4K-HLG源-备用5" tvg-logo="https://epg.112114.xyz/logo/咪咕体育.png" group-title="4K频道",咪咕体育-4K-HLG源-6
http://117.136.156.66:80/000000001000/3000000010000005180/index.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-name="咪咕4K-HLG源-备用6" tvg-logo="https://epg.112114.xyz/logo/咪咕体育.png" group-title="4K频道",咪咕体育-4K-HLG源-7
http://117.136.156.69:80/000000001000/3000000010000005180/index.m3u8

xiaolaohu88 发表于 2023-1-9 23:48

软件合集含直播点播浏览器(星火,I酷,电视家... [修改]
高级模式
BColorImageLinkQuoteCodeSmilies@朋友
帮助本版积分规则参与/回复主题       
1、请勿在技术讨论区夹带任何淘宝、京东等销售链接,违规者会视情况删除帖子或者封禁ID;2、请勿胡乱灌水,违规者同样会视情况删除帖子或者账户受限直至封禁用户名。
设为首页收藏本站切换到窄版切换风格

xiaolaohu88 |我的 |设置 |消息 |提醒 |门户管理 |退出

积分: 320 |用户组: 平凡菜鸟

快捷导航
门户论坛家园淘帖支付宝积分充值(下载附件和等级快速提升)微信积分充值(下载附件和等级快速提升)分享
请输入搜索内容
帖子
搜索       
恩山无线论坛»论坛›其它网络智能设备以及软件应用等›iptv信源、网络视频直播ip资源、直播代码›【23.1.4已更新】安卓电视TV\盒子软件合集含直播点播浏 ...
12345678910... 157
1
/ 157 页下一页
返回列表发新帖回复
生成文章
查看: 19940|回复: 2342
打印 上一主题 下一主题 【23.1.4已更新】安卓电视TV\盒子软件合集含直播点播浏览器(星火,I酷,电视家...   [复制链接]
hnetv

25

主题       
0

贡献       
412

回帖
菜鸟首领恩山币1112 nb

hoan 发表于 2023-3-24 11:05

本帖最后由 hoan 于 2023-3-24 11:10 编辑

用了几款,说下心得。
电视家,有广告频道,微信关注后广告频道隐藏,没交费也能看不少频道, 交了会员费后能看更多。
小苹果,无广告购物频道。顺畅,源多,推荐+。
秒看,无广告购物频道。顺畅,源多,推荐++。
太阳,无广告购物频道。顺畅,源没有秒看多,比如我在福建,太阳里没有厦门卫视。秒看有。可推荐。
小鲸,有广告频道,上下键翻看和横向预览菜单都有广告频道, 不习惯,横向预览菜单,跟以上三款和其它APP都不一样,反正用不习惯。个人不推荐。
野火,派,这两个一言难尽,如果只想看央视卫视地方可以用以上几款,不用这两个。让我们好学和想看的是里头的另外那些,奈何源不稳定,经常在缓冲和等待中浪费时间。看了心塞,不看心痒。人生很纠结。
DIYP, 百川,这两个也是一言难尽,如果有时间有耐心,能找到稳定或不断更新的源,还是可以玩玩的,不过别太上心,上心会累。因为源说不定哪天就不能看了。

woohifi 发表于 2022-10-28 12:50

谢谢分享!看一看

wuyanzhijian 发表于 2022-10-28 12:52

看看是个啥

wbslong 发表于 2022-10-28 12:54

谢谢分享

duoen 发表于 2022-10-28 12:56

谢谢分享!。。。

sesp0601 发表于 2022-10-28 12:56

谢谢楼主的分享

miaoxutao 发表于 2022-10-28 13:06

感谢作者提供分享

k310 发表于 2022-10-28 13:06

谢谢分享!

声海波澜 发表于 2022-10-28 13:12

898989898989898989

无敌的盒子忍者 发表于 2022-10-28 13:15

顶顶大佬

ASASA 发表于 2022-10-28 13:20

谢谢楼主的分享

王磊 发表于 2022-10-28 13:21

谢谢楼主分享

jackmartion 发表于 2022-10-28 13:21


看看是个啥

fatsheep 发表于 2022-10-28 13:32

感谢大佬

hejuan106 发表于 2022-10-28 13:32

谢谢分享来l看看
页: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10
查看完整版本: 【23.5.10日更新】安卓电视TV\盒子直播点播软件(星火,秒看,电视家...