bnt0hb 发表于 2022-12-18 12:33

tang108 发表于 2022-12-18 12:27
结算正常吗

老项目,结算正常,关键你要有贝宝,贝宝提现(如果某些人也质疑贝宝安全性,那就别玩了,还有微信,支付宝你也最好别用了,就这样)

贝宝注册地址:https://www.pingpongx.com/zh

怎么把他转回国内银行卡,看贝宝说明

bnt0hb 发表于 2022-12-18 12:38

tang108 发表于 2022-12-18 12:27
结算正常吗

贝宝地址写错了,是这个https://www.paypal.com/c2/webapps/mpp/home
、那地址是我其他羊毛提现用的

woainiaxyz 发表于 2022-12-18 12:39

感谢大佬

dyjpxc 发表于 2022-12-18 12:40

学习学习

1993499559 发表于 2022-12-18 12:45

康康。。。。。

chengdragon 发表于 2022-12-18 12:57

回复看看

86818384 发表于 2022-12-18 12:58

学习学习

shinyi 发表于 2022-12-18 13:03

楼主发贴辛苦了!谢谢楼主分享,论坛有你更精彩

myqvod 发表于 2022-12-18 13:06

回复看看

rzsggg 发表于 2022-12-18 13:11

看看,黑心云太吃带宽了。

D980539058 发表于 2022-12-18 13:24

感谢分享

asdfqaz 发表于 2022-12-18 13:28

我是进来看看

yuan198542 发表于 2022-12-18 13:42

看看先!!!谢谢!!

myfriends 发表于 2022-12-18 13:43

看看 学习下 谢谢

shuiyuba 发表于 2022-12-18 13:45

学习一下      
页: 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11
查看完整版本: 【一】最大化嫖带宽,网心需要云上传下载,***进出站越多给积分越多,美刀结算......