huangwenjun1224 发表于 2023-6-5 13:01

新人求贴AX5400V2固件

华硕AX5400V2现在有可以带软件中心的梅林固件嘛、用老的AX5400梅林固件更新不了

无名是 发表于 2023-6-5 13:17

你QQ多少呢

huangwenjun1224 发表于 2023-6-5 13:32

无名是 发表于 2023-6-5 13:17 static/image/common/back.gif
你QQ多少呢

335801862@qq.com

jiangruiwei 发表于 2023-6-5 15:16

还没出

huangwenjun1224 发表于 2023-6-5 18:49

jiangruiwei 发表于 2023-6-5 15:16 static/image/common/back.gif
还没出

好的

jaingxyzz 发表于 2023-6-6 10:14

https://fw.koolcenter.com/

jiangruiwei 发表于 2023-6-7 09:11

新的出了 去koolcenter下载吧
页: [1]
查看完整版本: 新人求贴AX5400V2固件